Tijdschema

2019

februari – de eerste wanden staan!

2018

November

 • Graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw zijn uitgevoerd, betonvloeren worden gestort.

September

 • Nieuwe kozijnen zijn geplaatst, terrein is vrij gemaakt voor de nieuwbouw

Augustus

 • Vervolg van sloop werkzaamheden aan binnenzijde bestaande gedeelte. Nieuwe muren geplaatst en uitsparingen voor kozijnen aangebracht

Juni

 • Het dak van het bestaande gedeelte is vervangen.

Mei

 • De werkzaamheden zijn van start gegaan met sloop- en voorbereidende werkzaamheden aan het bestaande gedeelte van de hospice.

2017

December

 • Bouwvergunning is onherroepelijk geworden.

Week 25

 • de vooronderzoeken zijn afgerond en de bouwvergunning en omgevingsvergunning zullen worden ingediend

Week 17

 • zal omgevingsvergunning worden ingediend

Week 14

 • overleg geweest met overkoepelende organisatie van hospices i.v.m. opzet organisatiestructuur.

Week 13

 • vervolg archeologisch onderzoek op locatie uitgevoerd

Week 48 – 2016

 • Mondelinge goedkeuring welstand

Week 45 – 2016

 • Indienen van wijzigingen van het bestemmingsplan. Dan zijn de benodigde onderzoeksresulaten bekend.

Week 42 – 2016

 • Bespreking met de¬†welstandscommissie
 • Grondonderzoek ten bate van de bouwaanvraag