Tijdschema

Week 25

  • de vooronderzoeken zijn afgerond en de bouwvergunning en omgevingsvergunning zullen worden ingediend

Week 17

  • zal omgevingsvergunning worden ingediend

Week 14

  • overleg geweest met overkoepelende organisatie van hospices i.v.m. opzet organisatiestructuur.

Week 13

  • vervolg archeologisch onderzoek op locatie uitgevoerd

Week 48 – 2016

  • Mondelinge goedkeuring welstand

Week 45 – 2016

  • Indienen van wijzigingen van het bestemmingsplan. Dan zijn de benodigde onderzoeksresulaten bekend.

Week 42 – 2016

  • Bespreking met de¬†welstandscommissie
  • Grondonderzoek ten bate van de bouwaanvraag