Fijne Feestdagen!

Gelukkig Nieuwjaar!

De coronapandemie zorgde voor het tweede opeenvolgende jaar weer voor uitstel van de openstelling van ons Huis Wilma hospice in Mook. Al onze medewerkers blijven achter de schermen samen hard werken om toch vooral een veilige start in het voorjaar van 2022 te realiseren en om de zorg voor onze gasten te kunnen borgen, een goede en veilige zorg, waar gasten recht op hebben. Wij zien van dichtbij hoe groot ieders inzet en betrokkenheid tot nu is.

We zijn nog niet verlost van de coronapandemie. De feestdagen zullen weer in aangepaste vorm plaatsvinden. Daarom sturen wij in deze decembermaand aan iedereen een oprechte en warme, persoonlijke kerstwens, om onze toekomstige gasten een hart onder de riem te steken, want hoe dan ook, in 2022 in het voorjaar zullen wij de opening gaan realiseren en kunnen wij ons met hart en ziel gaan inzetten voor goede en veilige zorg onder alle omstandigheden!

Nu, zo aan het einde van een jaar, en 2021 is best heel lastig geweest, denken wij altijd even aan elkaar. Daarom bij deze:

Wij wensen iedereen liefde, geluk, vriendschap en gezondheid toe. En vooral hele fijne kerstdagen met elkaar en heel veel lichtpuntjes in het nieuwe jaar: gelukkig nieuwjaar!

Namens alle medewerkers van Hospice Huis Wilma Mook

Korte samenvatting per 08-07-2021

Beste volgers van Hospice Huis Wilma,

De corona golf en de daarmee gepaard gaande beperkingen zijn op zijn retour en het normale leven komt weer op gang .

Dit betekend dat voor Hospice Wilma de draad kan worden opgepakt; daar zijn wij nu ook mee gestart.

Hierbij een korte samenvatting van de stand der dingen op dit moment:

  • De vrienden stichting van Huis Wilma is in oprichting, de bestuursleden worden 9 juni geïnstalleerd. Het doel van de stichting wordt het huis te promoten en zorgdragen voor de extra ondersteuning, het beheren van schenkingen en dat deze gelden een juiste toepassing krijgen binnen huis Wilma.
  • Er is een bureau in de arm genomen die de ondersteuning verzorgt voor gesprekken met gemeente en zorgverzekeraars.
  • Er zijn gespreken gepland  met aspirant leden van de  raad van toezicht, deze raad heeft een controleerde functie op de raad van bestuur en dient om de kwaliteit van de zorg te bewaken.
  • Er zijn gesprekken gaande met interim coördinator die het bestuur gaat ondersteunen bij het invullen van de personele bezetting en opzetten organisatie .

Er zijn gesprekken met Helder wonen en gemeente Mook en Middelaar gaande voor de realisatie van betaalbare huisvesting. In de vorm van een kleinschalig nieuwbouw project in de voortuin van de hospice tot de mogelijkheden behoort. Zonder dat het de rust van de hospice of omgeving gestoord word en de doelstelling van de stichting steunt, de “Kwetsbare” mens helpen.

Open dag Hospice Huis Wilma

Beste volgers van huis Wilma,

Gisteren was het zover we hebben de deuren geopend voor onze open dag.

De interesses en betrokkenheid voor huis Wilma tijdens de open dag was geweldig en heeft ons overdonderd.

Volgens schatting hebben wij meer als 600 bezoekers mogen ontvangen, elk geval hebben wij 550 koppen koffie mogen schenken.

Wij hebben vele positieve reacties en steunbetuigingen mogen ontvangen.

Dat geeft ons veel moed om de handschoen op te pakken en de gemeente via rechterlijk weg te verhinderen om in verleden gemaakte afspraken te herzien, die de patiënten van de hospice kunnen schaden.

We hopen u snel te mogen uitnodigen voor de opening van de Hospice Huis Wilma.

We danken jullie voor de steun en komst.

Ton Thissen

Initiatiefnemer Hospice Huis Wilma

‘Huis Wilma’ is bijna klaar

Op veler verzoek organiseren wij zaterdag 9 november een open middag bij Hospice ‘Huis Wilma’. U bent welkom tussen 13.00 en 15.00 uur. Deze middag kunt u een eerste indruk opdoen van de verblijfsruimtes van de patiënten, personeel en vrijwilligers.

Misschien heeft u nog wel nuttige tips of ziet u zich hier al werken als professional of vrijwilliger. We horen het graag van u. En de koffie staat natuurlijk klaar.

Routebeschrijving

U kunt Hospice ‘Huis Wilma’ vinden aan de Cuijksesteeg 2, 6585 BZ in Mook. Komend vanuit Malden neemt u op de Rijksweg de afslag rechts richting Boot- en fietsverhuur Dolfijn. Komend vanuit Plasmolen neemt u op de Rijksweg de afslag links richting Boot- en fietsverhuur Dolfijn. Na zo’n 250 meter vindt u Hospice ‘Huis Wilma’ aan de linkerzijde. U kunt op het terrein zelf parkeren.

Open brief

Aan onze volgers, geïnteresseerde en vrienden van de Hospice Huis Wilma

Regelmatig heeft u in de pers kennis kunnen nemen van de problematiek rond Hospice Huis Wilma. Resultaat van deze problematiek is dat wij genoodzaakt werden om de werkzaamheden stil te leggen. Wij kunnen helaas nu pas tekst en uitleg geven van onze manier van handelen in deze kwestie.

Begin maart werden wij door omwonenden en mensen op de bouw in kennis gesteld van de mogelijke verkoop van een stuk grond achter de hospice. Op dit stuk grond zouden een grote schapenstal en een theetuin worden gerealiseerd. Bij navraag bij een ambtenaar van de Gemeente Mook en Middelaar werd dit bevestigd en kregen wij ook inzage in het plan.

Op een verzoek tot gesprek met Burgemeester en Wethouder werd niet gereageerd. Daar mijns inziens het plan achter de hospice tot veel overlast zou kunnen zorgen ben ik juridische ondersteuning gaan zoeken. Ik wilde graag zekerheid van de gemeente dat het plan op de nieuwe situatie getoetst was. Ook is het wenselijk dat er een voorwaarde in de koopovereenkomst opgenomen wordt dat er voor de hospice geen overlast ontstaat. Of dat er lange procedures noodzakelijk zouden zijn om een wijziging van het bestemmingplan door te voeren.

Ik vind het niet passend dat de stichting Wilma Thissen tegen de gemeente Mook en Middelaar moet gaan procederen om de belangen van de hospice te behartigen. Procederen om een plan te blokkeren dat de ingebruikname van de hospice schaadt. Dit terwijl de hospice een maatschappelijk doel heeft. De hospice is er voor de gemeenschap en tegen dezelfde gemeenschap moet ik gaan procederen om de belangen van de hospice te behartigen.  

De bestemmingsplanprocedure voor het vestigen van de schapenstal kan pas worden begonnen als de Gemeente Mook en Middelaar stelling neemt over de grondverkoop en het respecteren van de gemaakte afspraken over de hospice. Inzet van de wijziging van het bestemmingsplan is dat de hospice binnen de stankcirkel van de schapenstal zou komen te liggen. Wij wachten nu al 7 maanden op een toezegging om met een uitspraak te komen. Deze uitspraak, door de gemeenteraad, is al 6 keer zonder reden of nadere uitleg verschoven. Nu stappen wij naar rechter om te bekijken of we een stellingname van de gemeente Mook en Middelaar kunnen afdwingen.

Ik ben van mening dat het beter is om vooraf duidelijkheid te verkrijgen dan achteraf problemen en onrust voor patiënten. Dat is niet wat wij niet willen want hier is niemand bij gebaat.

Inmiddels zijn wij met de algemene bouwwerkzaamheden doorgegaan en is de hospice, op de inrichting na, bijna klaar. Graag willen we u de mogelijkheid geven om dit alles te bekijken op zaterdag 9 november. Een uitnodiging hiervoor volgt aankomende week.

Wij zijn van goede hoop dat wij een passende omgeving kunnen waarborgen voor de patiënten en hun familie. Dit is het uitgangspunt en dat gaat boven alles. Beter wat later en goed en vertrouwd dan snel en ongewis en met een risico. Jammer is het zeker en zonde dat het zo moet.

Met vriendelijke groet,


Ton Thissen
Initiatiefnemer Hospice ‘Huis Wilma’

Hospice update

Hospice nieuws 

De raad van advies, welke in later stadium zal door gaan als de raad toezicht,  is op 27 juni geïnstalleerd. De raad bestaat uit de heren:

Prof. dr. Gert Jan Scheffer, afdelingshoofd afd. Anesthesiologie, Pijngeneeskunde en Palliatieve zorg.
Prof. dr. Kris C.P. Vissers, MD, PhD, FIPP, Hoogleraar Pijn en Palliatieve Geneeskunde
Yuri Fisscher, huisarts en praktijkeigenaar in Mook
Dick Herfst, oud-voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Gelderland Zuid

Mevr Prof. dr. Saskia Teunissen, Hoogleraar Palliatieve zorg en Hospicezorg, is voorgedragen voor de raad en wordt later nog aan de raad toegevoegd.

De raad zal het bestuur gaan adviseren en toezicht houden op de praktische invulling van de hospice.

De algemene bouw zaken gaan volgens planning. De tegelzetter, plafonneur en schilder hebben start met de werkzaamheden gemaakt.  De algemene bouwzaken zullen op 6 september zijn afgerond. Aansluitend zal de buiten omgeving van de hospice  (tuin en zitplaatsen) worden aangepakt door Mark van de Wielen bestrating.

De gemeente heeft wat meer tijd gevraagd om met een stellingname te komen over het verplaatsen en uitbreiden van de schapenstal op het perceel achter de hospice.  Door deze verschuiving is helaas een opening op 15 november 2019  niet meer realiseerbaar. Maar wij blijven positief en gaan er  voor alsnog vanuit dat wij 5 januari 2020 wel kunnen openen. 

Zodra er meer bekend is zullen wij u weer informeren.

De eerste wanden van de nieuwbouw staan!

Vandaag weer een echte mijlpaal, want de eerste wanden zijn geplaatst!

Daarmee begint de nieuwbouw nu ook echt vorm te krijgen.

De betonvloeren zijn gestort!

Met trots kunnen we u weer een update geven, de betonvloeren zijn gestort!

 

 

 

Een korte update

Ondertussen is het dak vervangen. Daarnaast zijn de kozijnen zijn geplaatst, enkele binnenmuren opnieuw opgebouwd en is het terrein vrij gemaakt voor de start van de nieuwbouw.

Werkzaamheden zijn van start gegaan

De sloop- en voorbereidende werkzaamheden aan het bestaande gedeelte van de hospice zijn begonnen.

Aankomende week wordt begonnen met het vervangen van de dakpannen.

De huidige dakpannen zullen worden vervangen door antraciet pannen van de fabrikaat Monier. Welke deze pannen gratis ter beschikking heeft gesteld aan Huis Wilma.  Dakspecialist Dapan zal deze pannen als sponsor bijdrage aan Huis Wilma gratis aanbrengen.

Wij danken beide bedrijven voor hun ondersteuning aan Huis Wilma.