Homepage

Op 10 december 2016 heeft Ton Thissen in een radiouitzending op gl8 verdere uitleg gegeven over de plannen rondom de bouw van Huis Wilma.

Beluister de uitzending
Ondernemer Ton Thissen gaat in Mook een hospice opzetten. Hij doet dit onder meer om zijn overleden echtgenote Wilma Thissen te herdenken.
Het hospice biedt een veilige plaats aan mensen in hun laatste levensfase.

Een hospice als eerbetoon
Over de bouw: “Het moet veilig en comfortabel zijn. De hospice moet bieden wat de mensen nodig hebben. Aan weerszijden van het woonhuis komen twee vleugels waarin de zieken verblijven. Er komen tien plaatsen.”

De bouw en indeling

Werkzaamheden zijn van start gegaan

De sloop- en voorbereidende werkzaamheden aan het bestaande gedeelte van de hospice zijn begonnen. Aankomende week wordt begonnen met het vervangen van de dakpannen. Lees verder

Bouwvergunning ontvangen

Ton Thissen heeft de bouwvergunning voor zijn hospice in Mook binnen. Daarmee is de ondernemer een stap dichter bij de bouw van het zorghuis, al moeten verschillende trajecten opnieuw opgestart worden. Ton kan hierdoor op dit moment ook nog geen voorspelling doen over wanneer de hospice echt open zou kunnen gaan. Lees verder

Waarom een hospice?
“Het plan kreeg vorm toen mijn vrouw Wilma in haar laatste levensfase thuis werd verpleegd. Ze leed aan ALS en is in november 2014 overleden. ”

Is een hospice nodig?

“Daar ben ik van overtuigd. Er zijn wachtlijsten voor hospices terwijl er juist dan weinig tijd meer is. Bovendien is er in Noord-Limburg geen huis voor terminaal zieken.”

Stichting Wilma Thissen
Er is een stichting die de hospice gaat beheren, de Wilma Thissen Stichting. Voor de opzet van de organisatie wordt advies ingewonnen. Alles wat met de verzorging te maken heeft, zowel medisch als huishoudelijk, wordt door beroepskrachten gedaan.
Word vrijwilligerBouwtekeningen
In een volgende fase wordt het mogelijk om vriend te worden van de Stichting Wilma Thissen.

Enkele foto’s van de voortgang